Přidělená dotace MŠMT – Program VIII

Dne 25.9.2017 byla schávelna Ministerstvem školství, sportu a mládeže dotace ve výši Kč 40.000,–. Dle pokynů MŠMT je nutné zveřejnit uvedenou skutečnost na webových stránkách spolku.