V Klíčanech proběhl měsíc náborů

V pátek 21.9. proběhlo v areálu Tělovýchovné jednoty Klíčany sportovní dopoledne Měsíc náborů v rámci akce Můj první gól podporované organizací FAČR.

Akce se zúčastnilo celkem 258 dětí ze škol: ZŠ Odolena Voda, ZŠ a MŠ Klecany, ZŠ Řež, ZŠ a MŠ Panenské Břežany a MŠ Klíčany.

Děti po úvodním seznámení s děním na hřišti, se rozdělily do týmů zhruba po deseti jedincích a obdržely kartičky, pro zaznamenávání splněných deseti stanovišť. Stanoviště byla zaměřena na všestranné cvičení jako například, slalom s balonem, kondiční žebřík, střelba na branku, hra zvaná „ocásky“, skákání v pytli, opičí dráha, hod balonkem do úst klauna, přetahování lanem a přeskok překážek se závěrečným hodem do koše. Na posledním stanovišti  nemohl chybět malý fotbálek. U každého stanoviště dostaly razítko na svou kartičku a po absolvování všech deseti stanovišť, čekal na děti balíček s propagačními materiály měsíce náborů, samolepkou našeho klubu a drobnou sladkostí.

Malé sportovce přišel podpořit bývalý český fotbalový útočník a nynější předseda Hráčské fotbalové unie Tomáš Pešír.

Pro organizátory akce byla největší odměnou radost a spokojenost v dětských tvářích. Věříme že mnohé děti tato akce motivovala ke sportu.